skip to main content

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Μέριµνας

Αρμοδιότητες και στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Μέριµνας

Χαριλάου Τρικούπη 10, ΤΚ 301 00 Αγρίνιο, 1ος όροφος. Τηλ. 26413 60224, 26413 60228, 26413 60229, 26413 60240, 26413 60243, fax 26410 39660, email: bigiannouli@gmail.com, kolonia@agrinio.gr, ntinapapadia@gmail.com, dtsakanikas@agrinio.gr.

 

1)      Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που ρυθµίζουν τις σχέσεις του Δήµου µε το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθµίσεων της Πολιτείας.

2)      Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναµικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δηµόσιο τοµέα, µεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήµου σε συνεργασία µε το Τµήµα Αποτελεσµατικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και την κατάρτιση / επικαιροποίηση των περιγραφών αρµοδιοτήτων των επιµέρους θέσεων.

3)      Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήµου µε στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δηµοτικών υπηρεσιών.

4)      Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήµατα των αρµόδιων Προϊσταµένων, τις κατάλληλες εσωτερικές µετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσµατικότερη κάλυψη των επιµέρους θέσεων εργασίας µε βάση τα προσόντα των στελεχών.

5)      Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαµβανοµένων στελεχών και διαµορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταµένους των προς κάλυψη θέσεων.

6)      Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων στο Δήµο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.

7)      Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση µέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού του Δήµου ( πχ. οργάνωση µετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Δήµου, παιδικοί σταθµοί κλπ).

8)      Μεριµνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του Δήµου µε τον προσδιορισµό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζοµένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συµφωνουµένων µέτρων βελτίωσης.

9)      Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης και επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού του Δήµου.

Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραµµάτων και µεριµνά για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών στην πράξη.

10)  Μεριµνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων µέσα στο Δήµο µε τον σχεδιασµό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραµµάτων ( πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).

11)  Μεριµνά – σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις - για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήµου.

12)  Μεριµνά – σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις - για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήµου.

13)  Μεριµνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήµου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία µε τις γραµµατείες των επιµέρους υπηρεσιών.

14)   Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).