skip to main content

«Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου»

                                                                                 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΡΓΟ: «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                             οδών Δήμου Αγρινίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                             ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:74.400,00€ (με ΦΠΑ)

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.:  93837 / 29-12-2017

                                                     Αρ.Μελέτης:207/14-12-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αγρινίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Α’147) και την αριθ. 207/2017 εγκεκριμένη τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί 23 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη, στα γραφεία  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου (Παλαιά Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων, Πρώην Δημαρχείο Νεάπολης, ΤΚ 30100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 Ώρα λήξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 τάξη και άνω (εντός νομού) ή στην Α1 τάξη και άνω (εκτός νομού) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις  του  Δήμου.   

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (χαμηλότερη τιμή) και η προσφορά συντάσσεται με το σύστημα του ενιαίου ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.200,00€. Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.cityofagrinio.gr) είτε να τα παραλάβουν από το γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Αγρινίου.

Πληροφορίες  κάθε εργάσιμη  ημέρα και ώρα στο   τηλ.: 2641360727 και 2641360733 fax: 2641360738.

Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι το αργότερο στις 17 Ιανουαρίου 2018 ημέρα  Τετάρτη, από τη γραμματεία της Υπηρεσίας. τηλ. 2641360733 – fax 2641360738.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνο ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την διακήρυξη διαγωνισμού.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ