skip to main content

5-4-2018,Προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για τη συντήρηση βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την αρίθμ.67/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε συνοπτικό διαγωνισμό η «Προμήθεια  χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για τη συντήρηση βελτίωση  κοινοχρήστων χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου» ποσού 74.400,00 Ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής ανά ομάδα της  προμήθειας και για  χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή έως εξάντλησης του υλικού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η  μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών). Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ.19854/5-4-2018 διακήρυξη διαγωνισμού.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας ( μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι  για το σύνολο της προμήθειας ποσό 1.200 €.

Η Διακήρυξη και η Τεχνική Περιγραφή του διαγωνισμού θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofagrinio.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, παρέχονται από το Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Π.Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων τηλ.: 2641360740).