skip to main content

21-6-2018,Συνοπτικός διαγωνισμός για την μίσθωση κάδων για τη συγκέντρωση μπαζών κ.λ.π.

                                                                   

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αγρίνιο 21/6/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                             Αριθμ. πρωτ.: 31986

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Παλαμά και  Μαβίλη 6

ΤΚ 30131 Αγρίνιο

Τηλέφωνο: 2641360 274-278

FAX : 2641360277

e-mail:dagrpromithion@agrinio.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

προκηρύσσει ,ύστερα από την αριθμ. 133/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΘΞ1Ω65-Ε6Τ) συνοπτικό διαγωνισμό  με αντικείμενο την μίσθωση κάδων για τη συγκέντρωση μπαζών κ.λ.π. ( CPV:90500000-2), προϋπολογισμού δαπάνης 16.128,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί στις 5/7/2018, ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Δ/νσης  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης(οδός Δαγκλή 25–Αγρίνιο, ΤΚ :30131).

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 10:30 π.μ. και ως τη λήξη  της παραπάνω  προθεσμίας είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή (Παλαμά και Μαβίλη 6, 30131, 3ος όροφος-Αγρίνιο ) ως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας  παραλαβής  και ώρα  10:30 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα  ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την αρμόδια επιτροπή  διαγωνισμού .

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofagrinio.gr ή από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά & Μαβίλη 6 – Αγρίνιο, αρμόδιος: Σταύρου Δήμητρα τηλ.: 2641360274  fax: 2641360277 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ