skip to main content

20-9-2018, Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού.

                                                                     

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αγρίνιο 20/9/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                             Αριθμ. πρωτ.: 45472

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Παλαμά και  Μαβίλη 6

ΤΚ 30131 Αγρίνιο

Τηλέφωνο: 2641360274

FAX : 2641360277

e-mail:dagrpromithion@agrinio.gr 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

προκηρύσσει  ,ύστερα από την αρίθμ. 203/2018  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΜΤΠΩ65-ΓΣΦ) , συνοπτικό διαγωνισμό  με αντικείμενο την προμήθεια γραφικής  ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του  Δήμου και των δομών του (CPV: 30192700-8, 30197643-5), προϋπολογισμού δαπάνης  30.960,50 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% , με σφραγισμένες   προσφορές  και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα της  προμήθειας όπως αυτές  αναφέρονται στην αρίθμ. 102/2018 Μελέτη .    

Ο διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στις  4/10/2018,  ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 11:00 π.μ.   (προθεσμία λήξης της παραλαβής προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου  Αγρινίου ( οδός Δαγκή 25 -Αγρίνιο) . Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα  ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την αρμόδια επιτροπή  διαγωνισμού .

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται .

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την ιστοσελίδα  του Δήμου www.cityofagrinio.gr ή από το  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά & Μαβίλη 6 – Αγρίνιο , αρμόδιος: Σταύρου Δήμητρα  τηλ. : 2641360274  fax: 2641360277  ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ  Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ