skip to main content

3/8/2018 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Λαχανόκηπου κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018.

02-08-2018, Αποκατάσταση/Αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για την άρση επικινδυνότητας σε οδούς με υπάρχουσες υποδομές (αγκύρια, φρεάτια κ.λ.π.) – Β φάση

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου : Αποκατάσταση/Αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για την άρση επικινδυνότητας σε οδούς με υπάρχουσες υποδομές (αγκύρια, φρεάτια κ.λ.π.) – Β φάση

25-07-2018, Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου 2018-2019

Ο Δήμος Αγρινίου διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης του έργου :ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018-2019”. Προϋπολογισμού δημοπράτησης : 380.808,00 € Ευρώ.

19-7-2018,Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε τρίτο της σίτισης του Μουσικού Σχολέιου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2018-2019.

                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/

                                                                        ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. πρωτ.: 36623/19-7-2018

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προκηρύσσει  ,ύστερα από την αρίθμ. 159/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ4ΚΙΩ65-ΟΣΜ), ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση σε τρίτο της σίτισης του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2018-2019 (CPV:15894210-6), ενδεικτικού προϋπολογισμού 144.024,00Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι 178.589,76Ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

18-7-2018, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΠΑΖΩΝ Κ.Λ.Π.

3.       Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Μίσθωση κάδων για  τη συγκέντρωση μπαζών κ.λ.π.» που θεωρείται απαραίτητη για την υγιεινή των κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

Οι κάδοι (μεταλλικοί - οικοδομικοί κάδοι), θα τοποθετηθούν σε θέσεις του Δήμου Αγρινίου που χρήζουν άμεσης εξυπηρέτησης των κατοίκων και θα έχουν την δυνατότητα να αποκομίζουν μεγάλα βαριά και ογκώδη αντικείμενα (μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα).  Η αποκομιδή του κάδου θα γίνεται κάθε  δύο (2) εβδομάδες,  με την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση με  σταλία, σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επιλογής του αναδόχου-μεταφορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως ισχύουν, με τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις που πρέπει να έχει ο ανάδοχος-μεταφορέας, καθώς επίσης συμπεριλαμβάνεται και η πλήρη υγειονομική ταφή των αποβλήτων κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν, που διατίθενται από τον νόμιμο αδειοδοτημένο ανάδοχο-μεταφορέα στην νόμιμη αδειοδοτημένη εγκατάσταση επιλογής του. 

29-6-2018, Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
" ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ "
Εκτιμώμενης αξίας 967.741,90 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης καλεί τους ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

20-6-2018, Ανοικτός άνω των ορίων διαγωνισμός για την προμηθεια ειδών σίτισης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει

ηλεκτρονικό , άνω των ορίων,  ανοικτό  διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του  Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια  ειδών σίτισης  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου ( Κοινωνικό  Παντοπωλείο)   , προϋπολογισμού 632.545,17 Ευρώ.

15-6-2018, Συνοπτικός Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή -Συντήρηση και Διαμόρφωση Νέων Χώρων Υγιεινής –W.C. σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου»

Ο Δήμος Αγρινίου  προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την  κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή -Συντήρηση και Διαμόρφωση Νέων Χώρων Υγιεινής –W.C. σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Α΄147) και την αριθμ. 186/2017 εγκεκριμένη τεχνική  μελέτη της ΔΤΥΔΑ.