skip to main content

15-6-2018, Συνοπτικός Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή -Συντήρηση και Διαμόρφωση Νέων Χώρων Υγιεινής –W.C. σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου»

Ο Δήμος Αγρινίου  προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την  κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή -Συντήρηση και Διαμόρφωση Νέων Χώρων Υγιεινής –W.C. σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Α΄147) και την αριθμ. 186/2017 εγκεκριμένη τεχνική  μελέτη της ΔΤΥΔΑ.

12-6-2018 Ανάρτηση Ανασυνταγμένων Πινάκων Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 4/2017

Ανάρτηση Ανασυνταγμένων Πινάκων Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 4/2017

30/5/2018 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου.

30/5/2018 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας στο Δήμο κατά την θερινή περίοδο έτους 2018.

22/5/2018 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

24-4-2018 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

13-4-2018,Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών υλικών οδοστρωσίας για την συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ.65/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών υλικών οδοστρωσίας για την συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου  με σφραγισμένες

13-4-2018,Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ.68/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό για τη προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου  με

13-4-2018,Προμήθεια σκυροδέματος για την συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ.66/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό για τη προμήθεια σκυροδέματος για την συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

6-3-2018, Πρόσκληση για την 4η/2018 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.

Πρόσκληση για την 4η/2018 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.