skip to main content

07-09-2017, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

                                                                                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       

Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                           Αγρίνιο, 06-09-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                     Αρίθμ. Πρωτ.: 59396

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την αρίθμ. 196/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε  ανοικτό  διαγωνισμό κάτω των ορίων  την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2017» ενδεικτικού προϋπολογισμού 99.208,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάση τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 08-09-2017 και ώρα 15:00:00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 29-09-2017 και ώρα 17:00:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 05-10-2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.

Περίληψη της διακήρυξης  θα  αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του   Δημοτικού  Καταστήματος  και στον ιστότοπο (site) του προγράμματος «Διαύγεια» του  Δήμου Αγρινίου , ενώ   ολόκληρο   το κείμενο  της Διακήρυξης  έχει αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του  Δήμου  Αγρινίου:  http://www.cityofagrinio.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΣ):http://www.eprocurement.gov.gr και στην διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες   απευθυνθείτε   κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και ώρες   στο Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου  ( Παλαμά & Μαβίλη 6 – Αγρίνιο ,  αρμόδιος: Δημήτρης Τσέλιος  τηλ.: 2641360257  fax: 2641052543).                                                                                                                          

                                                                                          Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ