skip to main content

30-6-2017,Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών ,συσκευών και φωτοτυπικών μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου .

                                                                     

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αγρίνιο 30-6-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                             Αριθμ. πρωτ.: 45107

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Παλαμά και  Μαβίλη 6

ΤΚ 30131 Αγρίνιο

Τηλέφωνο: 2641360 274-278

FAX : 2641052543

e-mail:dagrpromithion@agrinio.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

προκηρύσσει  ,ύστερα από την αρίθμ. 128/2017  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , συνοπτικό διαγωνισμό  με αντικείμενο την προμήθεια αναλωσίμων  εκτυπωτών , φωτοτυπικών μηχανημάτων και  συσκευών fax  των   Υπηρεσιών του  Δήμου ( CPV:30125110-5), προϋπολογισμού δαπάνης  31.471,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% , με σφραγισμένες   προσφορές  και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά τμήμα της προμήθειας.    

Ο Διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στις  13/7/2017, ημέρα   Πέμπτη   ,  στα  Γραφεία  της Δ/νσης  Προγραμματισμού  Οργάνωσης &  Πληροφορικής  ( οδός Δαγκλή 27 – Αγρίνιο ,  ΤΚ :30131) . Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:30 π.μ.  και  ώρα λήξης  η 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα  ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την αρμόδια επιτροπή  διαγωνισμού .

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του   προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. των προσφερόμενων ειδών .

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την ιστοσελίδα  του Δήμου www.agrinio.gr ή από το  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά & Μαβίλη 6 – Αγρίνιο , αρμόδιος: Σταύρου Δήμητρα  τηλ. : 2641360274  fax: 2641052543  ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ