skip to main content

21-1-2014,Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών(Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων) για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την  αρίθμ.   6/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών(Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων) για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.500,00   Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα (Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών –οδός Παλαμά και Μαβίλη 6 –3ος  όροφος) στις 6/2/2014, Ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. ( λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου .

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην
εκτέλεση της παραπάνω εργασίας.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο, ανέρχεται στο ποσό των  223,58 Ευρώ.  

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος )  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο  τηλέφωνο   2641360277-274).