skip to main content

30-04-2014, Προμήθεια σημάτων και στυλών για τα έργα αυτεπιστασίας 2014

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

πελοποννησου-δυτικησ ελλαδας -ιονιου

περιφερεια δυτ. ελλαδασ

ΔΗΜΟΣ αγρινιου

δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ υπηρεσιων

αρ.πρωτ.: 30417/25-04-2014

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 87/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, η : «Προμήθεια σημάτων και στυλών για τα έργα αυτεπιστασίας 2014», ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγρινίου (Π.Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων), στις  5 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:00π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.  Μετά το πέρας της παραλαβής των προσφορών, θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που παρέχουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι 1.500,00 €.

Αντίγραφα της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, παρέχονται από το Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Π.Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων τηλ. 26413 60729).   

 

Αγρίνιο, 25-04-2014

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΔΑΣ