skip to main content

25-9-2018, Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος ασφαλείας στο κλειστό γυμναστήριο της αερογέφυρας και στο ΔΑΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αγρίνιο,    25/9/2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                              Αρίθμ. Πρωτ.:   46167 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6

Τηλέφωνο: 2641360276 

Fax: 2641052543

e-mail : rezerva@agrinio.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος ασφαλείας στο κλειστό γυμναστήριο της αερογέφυρας και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου»

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία της λήψης προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος ασφαλείας στο κλειστό γυμναστήριο της αερογέφυρας και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνολογιών και Πληροφορικής της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορική, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.    

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  καταθέσουν τις προσφορές τους ως την Τετάρτη     3/10/2018 και ώρα 11:00π.μ.  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( οδός Παλαμά και Μαβίλη 6 - 3ος όροφος - Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο, τηλέφωνο: 2641360276, fax: 2641360277 ,   e-mail:   rezerva@agrinio.gr), σε σφραγισμένο φάκελο, που θα περιέχει:

 1) την οικονομική προσφορά τους, στην οποία θα αναγράφονται ρητά τα είδη που προσφέρονται και θα συνοδεύεται από κατάλογο-prospectus του κατασκευαστή των προσφερόμενων ειδών ή του επίσημου αντιπροσώπου στη χώρα.

2) υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής, που θα αναφέρεται ότι καλύπτουν τις προδιαγραφές της μελέτης

3) υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής, που θα αναφέρεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι καθώς επίσης ότι δεν τελούν σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 (ποινικό μητρώο) που αποκλείουν τη συμμετοχή τους  από την πρόσκληση.

Πριν την ανάθεση ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει και αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών.  

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.

                                                                                            

                                               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                                                          

                                         ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ