skip to main content

18-6-2014,Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (ταχυμεταφορά εγγράφων) για το έτος 2014-2015

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την  αρίθμ.177/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε ανοικτό τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (ταχυμεταφορά εγγράφων)  για το έτος 2014-2015, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα (Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών –οδός Παλαμά και Μαβίλη 6 –3ος  όροφος) στις 3/7/2014, Ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. ( λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.                                                                                                                                Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανέρχεται στο ποσό των  400,00 Ευρώ.  

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος )  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο  τηλέφωνο   2641360257).