skip to main content

12-3-2014,Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και εξοπλισμού για την προβολή των ταινιών ψηφιακού κινηματογράφου Digital Cinema Projector (DCP), για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την  αρίθμ.   62/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, η προμήθεια  ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και εξοπλισμού για την προβολή των ταινιών ψηφιακού κινηματογράφου Digital Cinema Projector (DCP), για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 61.730 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ( Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών –οδός Παλαμά και Μαβίλη 6 –3ος  όροφος) στις 26/3/2014, Ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. ( λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου .

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την εμπορία των παραπάνω ειδών και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 5%, επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. των προσφερόμενων ειδών και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήτοι  3.086,50  για το σύνολο των ειδών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος )  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο  τηλέφωνο   2641360257-277).