skip to main content

17-4-2014,Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και εξοπλισμού για την προβολή των ταινιών ψηφιακού κινηματογράφου Digital Cinema Projector (DCP), για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την  αρίθμ.   100 & 101/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, η προμήθεια  ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και εξοπλισμού για την προβολή των ταινιών ψηφιακού κινηματογράφου Digital Cinema Projector (DCP), για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 61.730 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής – Δαγκλή 27) στις 5/5/2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. ( λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου .

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την εμπορία των παραπάνω ειδών και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 5%, επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. των προσφερόμενων ειδών και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήτοι  3.086,50  € για το σύνολο των ειδών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος )  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο  τηλέφωνο   2641360257-277).