skip to main content

19-5-2016, Πρόσκληση για την 6η/2016 τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου.

Πρόσκληση για την 6η/2016 τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 στις 19:00.