skip to main content

3-4-2009, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (Τετάρτη 8 Απριλίου 2009)

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.     Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  Υπουργείου Πολιτισμού, Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού, Δήμου Αγρινίου και  Κοινωφελούς  Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου .

2.     Γνωμοδότηση - έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων - δαπανών  έτους 2009 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου (σχετ. αριθ.  2 /2009 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου).

3.     Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ Δήμου Αγρινίου (σχετ. αριθ.     8/2009 απόφαση διοικητικού συμβουλίου)

4.     Πρόσληψη  προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2009, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών.

5.     Παροχή υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας  εργαζομένων στους ΟΤΑ.

6.     Έγκριση παροχής  συγκοινωνιακού έργου  και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου.

7.     Παράταση του προγράμματος «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» του Δήμου Αγρινίου μέχρι 30-6-2009 και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης.

8.     Σχετικά με  καταβολή οικονομικής εισφοράς (τροφείων) από τους γονείς των  φιλοξενουμένων νηπίων  στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας  για τη σχολική χρονιά 2009-2010.

9.     Επιχορήγηση ΝΠΔΔ. Δήμου Αγρινίου .

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2009.

11. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2009.

12. Συμμετοχή στην πρόσκληση (Κωδικός 195) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

13. Αποδοχή  όρων ένταξης  της πράξης στο Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κοινωνία   της Πληροφορίας» με τίτλο Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης μέσω WI-FI  HOTSPOTS»

14. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης για αναβάθμιση  σχολικών μονάδων.

15. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος  ποσού στην Γερολυμάτου Γεωργία  για ΤΑΠ.

16. Επιστροφή παραβόλου στον κ. Δημήτριο Μποτίνη λόγω ανάκλησης αίτησης  περί χορήγησης άδειας ίδρυσης  καταστήματος.

17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον RROKAJ  LUFTAR του ASQERI.

18. Διαγραφή χρεών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

19. Διαγραφή χρεών οφειλετών  διαφόρων τελών.

20. Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης  Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των δραστηριοτήτων α) Πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Νικάκη  Νικολάου και β)  Μικτή κτηνοτροφική μονάδα  ιδιοκτησίας Κων/νου Τσινιά και Χριστιάνας Καπνιάρη.

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των δραστηριοτήτων:α) Αποθήκη οπωροκηπευτικών & λαχανικών με ψυκτικούς θαλάμους  ιδιοκτησίας Μόσχου β) Επαγγελματικό εργαστήριο αλουμινοκατασκευών ιδιοκτησίας  Ιωάννη Καντζουρίδη γ)  Εργαστήριο διακοσμητικών κεραμικών - γύψινων και παρεμφερών ιδιοκτησίας  Κων/νου Γεωργάκη δ) Οδοντοτεχνικό εργαστήριο ιδιοκτησίας  Σπύρου Κουθούρη και ε)  Στεγνοκαθαριστήριο (σιδερωτήριο- πλυντήριο ιδιοκτησίας  Αρτέμιδος Γκιόκα.

23. Αποκατάσταση σε αδιάθετο οικόπεδο της περιοχής Επέκτασης  του 1991 (ιδιοκτησία Λάμπρου Παύλου και  κληρονόμων Δαυίδ και Βασιλικής Δόλκα).

24. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Δήμου Αγρινίου».

25. Παράταση προθεσμίας  υλοποίησης  του έργου «Ανάπτυξη  Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Αγρινίου για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων».

26. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εφαρμογή σχεδίου πόλης από Ε.Ο. Αγρινίου - Θέρμου έως Νοτιοανατολική πλευρά.»

27. Έγκριση προσωρινής παραλαβής  του έργου «Διαμόρφωση πλατείας οικισμού Σχίνου»

28. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου  «Ολοκλήρωση περιοχής Γούναρη και λοιπών  καθέτων οδών »(αναδόχου Κ/ξίας Γ. Δημητρογιάννη - Α. Γούναρη).

29. Καθορισμός  δομήσιμης  επιφάνειας  και ειδικών  όρων δόμησης  σε οικόπεδο  ιδιοκτησίας  Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου επί της οδού Παπαϊωάννου  στο ΟΤ. 216 του σχεδίου πόλης Αγρινίου.

30. Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ. 16 του Τοπικού Διαμερίσματος Αγ. Κων/νου  Δήμου Αγρινίου  (επί αιτήσεως Γεωργίου Δρούγα).

31. Εκδίκαση  ένστασης  Αφών Κοντογρούνη κατά της υπ΄αριθ. 104/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ. 371 για ανέγερση σχολικού κτιρίου - 3ο Γυμνάσιο)

32. Τροποποίηση σχεδίου πόλης  Αγρινίου στο ΟΤ. 495-495Α (επί αιτήσεως Βλαχογιάννη  Βασιλικής)

33. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Αγρινίου στο ΟΤ. 2 (επί αιτήσεως Ιφιγένειας Σισμάνη).

34. Τροποποίηση σχεδίου πόλης  Αγρινίου  στα ΟΤ. 561-561Α (επί αιτήσεων Νταλαγιώργου Βασιλείου και  Μητρονίκα Λεοντίου).

35. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Αγρινίου  στο ΟΤ. 1262.

36. Αποζημίωση επικειμένων  στο ΟΤ.Γ.1199 στην επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου φερόμενης ιδιοκτησίας  Πατερέκα Χρήστου.

37. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση τμήματος  καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου  στο ΟΤ. 456Β του σχεδίου πόλης Αγρινίου στην ιδιοκτησία  της Κάλλη Ασπασίας.

38. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση τμήματος  καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου  στο ΟΤ. 669 περιοχή Αη Βασιλιώτικα όπως προκύπτει από  την 2/2009 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής (επί αιτήσεως Μπανιά Δημητρίου).

39. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση τμήματος ιδιοκτησίας Δήμου Αγρινίου στο ΟΤ. 155 του σχεδίου πόλης Αγρινίου στην ιδιοκτησία της Παππά Μαρίας  και αποζημίωση προς το Δήμο Αγρινίου ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος ιδιοκτησίας του (επί αιτήσεως Μαρίας Παππά).

40. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση τμήματος καταργούμενου  κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ. 241 του σχεδίου πόλης Αγρινίου στην ιδιοκτησία  Στρογγύλη Δημητρίου.

41. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση στα Αη Βασιλιώτικα στο ΟΤ. 663  στην φερόμενη ιδιοκτησία Κούση.

42. Καθορισμός τιμής μονάδος  για αποζημίωση κτίσματος φερόμενης ιδιοκτησίας  Γεωργίου Μπιτσόπουλου (οδός Κανάρη πρώην Ματσούκα).

43. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση έπειτα  από την έκθεση εκτίμησης  του Σώματος Ορκωτών  Εκτιμητών  στο ΟΤ. 230Α σχεδίου πόλης Αγρινίου , φερόμενης ιδιοκτησίας Νικ. Μιχοπάνου .

44. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση τμήματος  καταργούμενου  κοινόχρηστου χώρου  στο ΟΤ. 1225 περιοχή Γηροκομείου Δήμου Αγρινίου όπως προκύπτει από την 2/1998   Πράξη Αναλογισμού και Τακτοποίησης (επί αιτήσεως Ιωάννας Βρυκόλακα).

45. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ου ΠΚΝΤΜ και 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης του  έργου «Ανάπλαση πλατείας Δημοκρατίας ».

46. Αίτηση προσκύρωσης  κοινόχρηστου  χώρου (καταργούμενου) στο ΟΤ. 947Α  του σχεδίου πόλης του Δήμου Αγρινίου (επί αιτήσεως Πανή Παναγιώτας).

47. Μεταφορά υπαλλήλου της  ΚΕΠΠΑ στο Δήμο Αγρινίου.

48. Καταπολέμηση δάκου για το έτος 2009.

49. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.