skip to main content

8-12-2016, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την σίτιση του Μουσικού Σχολείου

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου συνεδρίασε, υπό τον Αντιδήμαρχο Χρήστο Γκούντα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου με θέμα : «Ανάθεση  της  σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου  με τη  διαδικασία του κατεπείγοντος».

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει στον προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την σίτιση του Μουσικού Σχολείου για ένα μικρό χρονικό διάστημα έως ότου ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

H απόφαση έχει ως εξής:

Α)  Εγκρίνει την διενέργεια της «προμήθειας  για τη σίτιση  των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου  με τη διαδικασία  του κατεπείγοντος» σύμφωνα με την διάταξη  του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης και για διάστημα  από 7/12/2016 έως  22/12/2016 ή την ολοκλήρωση των  διαδικασιών του διαγωνισμού και την  ανάδειξη αναδόχου .

Β) Εγκρίνει  τη δαπάνη και διαθέτει για την  «σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου  με τη  διαδικασία του κατεπείγοντος», πίστωση  συνολικού  ποσού 8.486,40 Ευρώ  σε βάρος του  προϋπολογισμού  του Δήμου  έτους 2016  και του Κ.Α.  των Εξόδων 15-6481.002 .

Γ) Εγκρίνει με απευθείας ανάθεση την «προμήθεια σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου  με τη  διαδικασία του κατεπείγοντος», στον προσωρινό μειοδότη   του διαγωνισμού  για τη  σίτιση του Μουσικού Σχολείου  για το σχολικό έτος 2016-2017,  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟ  ( ΑΦΜ:042711186- ΔOY ΑΓΡΙΝΙΟΥ)   με την τιμή της προσφοράς  του  ως εξής : 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ(€)

1

Ημερήσιο  γεύμα ανά μαθητή με κουβέρ  σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα σίτισης της αρίθμ. 121/2016Μελέτης –Τεχνικής Περιγραφής

3.069

2,23

6.843,87

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ :

6.843,87

ΦΠΑ 24%

1.642,53

ΣΥΝΟΛΟ:

8.486,40