skip to main content

28-9-2017,Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ξυλείας και υποπροϊόντων ξύλου για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την αρίθμ.223/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό η «Προμήθεια ξυλείας και υποπροϊόντων ξύλου  για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου» ποσού 10.787,69 Ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής ανά είδος της  προμήθειας και για  χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή έως εξάντλησης του υλικού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18η του  μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών). Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ.πρωτ.66148/28-9-2017 διακήρυξη διαγωνισμού.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι  για το σύνολο της προμήθειας ποσό 174,00 €.

Η Διακήρυξη και η Τεχνική Περιγραφή του διαγωνισμού θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofagrinio.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, παρέχονται από το Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Π.Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων τηλ.: 2641360740).