skip to main content

22-12-2017, Πρόσκληση για την 1η/2017 κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου.

Πρόσκληση για την 1η/2017 κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου στις 22 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 21:00.