skip to main content

22/10/2014, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τις 30/9/2014 προς τη ΔΕΥΑΑ μπορούν να ρυθμιστούν σε δόσεις.