skip to main content

08-06-2018, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΌΣ (1) ΕΤΟΥΣ

                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                Αγρίνιο, 07-06-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                         Αρίθμ. Πρωτ.: 29344

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ. 112/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» ενδεικτικού προϋπολογισμού 130.497,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 11-06-2018 και ώρα 15:00:00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 02-07-2018 και ώρα 17:00:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 06-07-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.

Περίληψη της διακήρυξης  θα  αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του   Δημοτικού  Καταστήματος  και στον ιστότοπο (site) του προγράμματος «Διαύγεια» του  Δήμου Αγρινίου.  , ενώ   ολόκληρο   το κείμενο  της Διακήρυξης  έχει αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του  Δήμου  Αγρινίου:  http://www.cityofagrinio.gr. ,    στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΣ): http://www.eprocurement.gov.gr και στην διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες   απευθυνθείτε   κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και ώρες   στο Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου  ( Παλαμά & Μαβίλη 6 – Αγρίνιο ,  αρμόδιος: Δημήτρης Τσέλιος  τηλ.: 2641360257  fax: 2641360277).

                                                                                           Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ