skip to main content

5/3/2018, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΠ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αγρίνιο,     5 /3/2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                             Αρίθμ. Πρωτ.: 14318 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6

Τηλέφωνο: 2641360276 

Fax: 2641360277

e-mail : rezerva@agrinio.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:  «Αναπαραγωγή  ( φωτοτυπίες ) και βιβλιοδεσία  σχεδίων  &  εγγράφων  των Υπηρεσιών του Δήμου »

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία της λήψης προσφορών για την ανάθεση της αναπαραγωγής (φωτοαντίγραφα) των παρακάτω    ειδών εγγράφων και σχεδίων  ως εξής :

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Φωτοαντίγραφο  άσπρο/μαύρο   μεγέθους  Α4  

τεμάχιο

2

Φωτοαντίγραφο άσπρο/μαύρο   μεγέθους   Α3  

τεμάχιο

3

Φωτοαντίγραφο  έγχρωμο    μεγέθους  Α4  (ποσοστό κάλυψης <10% )

τεμάχιο

4

Φωτοαντίγραφο έγχρωμο μεγέθους Α4

(ποσοστό κάλυψης >50%)

τεμάχιο

5

Φωτοαντίγραφο  έγχρωμο    μεγέθους  Α3 

(ποσοστό κάλυψης <10%)

τεμάχιο

6

Φωτοαντίγραφο έγχρωμο μεγέθους Α3

(ποσοστό κάλυψης >50%)

τεμάχιο

7

Φωτοτυπία  σχεδίου άσπρο/μαύρο 

M2

8

Φωτοτυπία  σχεδίου έγχρωμο 

(ποσοστό κάλυψης <10%)

M2

9

Φωτοτυπία σχεδίου έγχρωμο

(ποσοστό κάλυψης >50%)

M2

10

 Scanning (σκανάρισμα) σχεδίων 

τεμάχιο

11

 Scanning (σκανάρισμα) Α4

τεμάχιο

12

Βιβλιοδεσία (μέχρι 100 φύλλα )

τεμάχιο

13

Βιβλιοδεσία (500 φύλλα χαρτιού)

τεμάχια

14

Εκτύπωση Α4

τεμάχιο

15

Εκτύπωση Α3

τεμάχιο

16

Εκτύπωση σχεδίου

M2

σε ποσότητες ανάλογα με τις  ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.680,00 € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ.  

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  καταθέσουν τις προσφορές τους ως την Παρασκευή   9/3/2018 και ώρα 11:00π.μ.  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( οδός Παλαμά και Μαβίλη 6 - 3ος όροφος - Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο, τηλέφωνο: 2641360276, fax: 2641360277 ,   e-mail:   rezerva@agrinio.gr), σε σφραγισμένο φάκελο, που θα περιέχει:

 1) την οικονομική προσφορά τους,

 2) υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής,  που θα αναφέρεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι καθώς επίσης ότι δεν τελούν σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 (ποινικό μητρώο) που αποκλείουν τη συμμετοχή τους  από την πρόσκληση.

Πριν την ανάθεση ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει και αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                                          

                                                                  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                                    ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ