skip to main content

04-06-2018, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                          Αγρίνιο, 31-05-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                       Αρίθμ. Πρωτ.: 28195

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την αρίθμ.  94/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» ενδεικτικού προϋπολογισμού 250.977,86€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 05-06-2018 και ώρα 15:00:00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 27-06-2018 και ώρα 17:00:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 03-07-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.

Περίληψη της διακήρυξης  θα  αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του   Δημοτικού  Καταστήματος  και στον ιστότοπο (site) του προγράμματος «Διαύγεια» του  Δήμου Αγρινίου, ενώ   ολόκληρο   το κείμενο  της Διακήρυξης  έχει αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του  Δήμου  Αγρινίου:  http://www.cityofagrinio.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔH.Σ):http://www.eprocurement.gov.gr και στην διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 .

 Για περισσότερες πληροφορίες   απευθυνθείτε   κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και ώρες   στο Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου  ( Παλαμά & Μαβίλη 6 – Αγρίνιο ,  αρμόδιος: Δημήτρης Τσέλιος  τηλ.: 2641360257  fax: 2641360277).

                                                                                  Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ