skip to main content

22-3-2018, Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών Η/Υ.

                                                                     

                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αγρίνιο 22/3/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                             Αριθμ. πρωτ.: 17671

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Παλαμά και  Μαβίλη 6

ΤΚ 30131 Αγρίνιο

Τηλέφωνο: 2641360 274-278

FAX : 2641360277 

e-mail:dagrpromithion@agrinio.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

προκηρύσσει  ,ύστερα από την αριθμ. 39/2018  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , συνοπτικό διαγωνισμό  με αντικείμενο την προμήθεια  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού και  ανταλλακτικών Η/Υ  των  Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου(CPV:30213000-5,30213100-6,30232110-8,30216110-0,30121100-4, 31710000-6), προϋπολογισμού δαπάνης  46.318,46 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% , με σφραγισμένες   προσφορές  και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά ομάδα της προμήθειας .    

Ο διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στις  18/4/2018, ημέρα Τετάρτη ,  στα  Γραφεία  της Δ/νσης Προγραμματισμού  Οργάνωσης &  Πληροφορικής  ( οδός Δαγκλή 27 – Αγρίνιο , ΤΚ :30131) . Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:30 π.μ.  και  ώρα λήξης  η 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα  ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την αρμόδια επιτροπή  διαγωνισμού .

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την ιστοσελίδα  του Δήμου www.cityofagrinio.gr ή από το  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά & Μαβίλη 6 – Αγρίνιο , αρμόδιος: Σταύρου Δήμητρα  τηλ. : 2641360274  fax: 2641360277  ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ  Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ