skip to main content

31/12/2012, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η/2013 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η/2013 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 (ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μ.μ.).