skip to main content

16-6-2011, Προμήθεια πλαστικών σακων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                              ΑΔΑ: 4Α3ΚΩ65-ΠΘ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                                                                     

Αρίθμ. Πρωτ.:50211/14-6-2011

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 50150/14-6-2011  Απόφασή του, σε ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.000,00Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα , Δ/νση  Τεχνικών   Υπηρεσιών (οδός  Παλαμά & Μαβίλη 6-1ος όροφος )  στις 27 / 6 /2011, ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που παρέχουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεών τους.

Η εγγυητική επιστολή  συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5 %  της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ήτοι  1.750,00 Ευρώ. 

 Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της τεχνικής περιγραφής και της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου  (οδός Παλαμά & Μαβίλη 6-3ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2641360274 .

 

 

Αγρίνιο , 14 / 6 / 2011

 Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ