skip to main content

23/12/2011, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 16η/2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 16η/2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00).