skip to main content

2/12/2011, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 14η/2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 14η/2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00).