skip to main content

2/9/2011, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η/2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η/2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00).