skip to main content

05/06/2007, Έγκριση αναθεωρημένης κυκλοφοριακής μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Την Ανασύνταξη - Αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης ενέκρινε με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στη χθεσινή συνεδρίαση (Δευτέρα 4 Ιουνίου), κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ολοκληρωμένη και λεπτομερής παρουσίαση του συνόλου των σταδίων της μελέτης (Ανάλυση - Οριστική πρόταση) από τον υπεύθυνο του μελετητικού γραφείου κ. Μιχάλη Παρασκευόπουλο.

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο μια σειρά ρυθμίσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της περιοχής του Δήμου.

Στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός επισήμανε ότι το προηγούμενο διάστημα προηγήθηκε εξαντλητική συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

«Η ανασύνταξη - αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης είναι μια πρακτική που εφαρμόζουν όλες οι σύγχρονες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η κυκλοφοριακή μελέτη δεν έχει στατικό χαρακτήρα. Ανασυντάσσεται διαρκώς σύμφωνα με την εξέλιξη της πόλης, με την επέκταση της, με την κατασκευή νέων έργων και την αύξηση των αυτοκινήτων.

Πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε την κυκλοφοριακή μελέτη στις συνθήκες της εποχής.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του ο κ.Μοσχολιός τόνισε ό,τι μετά την σημερινή μας απόφαση πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης που σημαίνει ό,τι πρέπει να εξασφαλίσουμε πόρους για την υλοποίηση των έργων (Διανοίξεις δρόμων, πληροφοριακή σήμανση κ.λ.π), καθώς επίσης και δράσεις από την κεντρική εξουσία για την διαφύλαξη της εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης, με την έγκριση του πάγιου αιτήματος της Δημοτικής Αρχής από το Υ.ΠΕ.Σ.ΔΑ για την κάλυψη των δέκα έξι θέσεων της Δημοτικής Αστυνομίας. »

Ένα βασικό συμπέρασμα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει από την Σύγκριση των Κυκλοφοριακών Φόρτων στην πόλη μεταξύ των ετών 1997 και 2004, που παρουσιάζει οριακή αύξηση μόλις κατά 10% το 2004 σε σχέση με το 1997 στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, ενώ η αντίστοιχη αύξηση των εισερχόμενων οχημάτων -το 2004 σε σχέση με το 1997 - στην περιφέρεια, ανέρχεται στο 40%.

Αυτό φανερώνει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων κυκλοφοριακής οργάνωσης (πεζοδρομήσεις, μονοδρομήσεις κλπ) που εφαρμόστηκαν από το 1997 έως σήμερα.

Οι βασικές κατευθύνσεις της Μελέτης είναι:

 • Ενίσχυση του ήδη λειτουργούντος εξωτερικού δακτυλίου του κέντρου και των συνδέσεων του με τις βασικές πύλες εισόδου / εξόδου της πόλης
 • Ανακατανομή των φόρτων και περαιτέρω λειτουργική αναβάθμιση των πυλών εισόδου / εξόδου στην πόλη με την δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών και προσβάσεων στην κεντρική περιοχή.
 • Περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας της Εθνικής Οδού ως αστικής λεωφόρου (ενόψει και της προώθησης της κατασκευής της ευρείας παράκαμψης Αγρινίου), ανακατανομή των φόρτων των συνδέσεων της με την πόλη και δημιουργία νέων συνδέσεων.
 • Περαιτέρω αποδυνάμωση της κυκλοφορίας διαμέσου του κέντρου και ενίσχυση των ήδη λειτουργουσών εναλλακτικών περιμετρικών διαδρομών. Ένταξη στην κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης των νέων περιφερειακών οδικών αρτηριών.
 • Συμπλήρωση και επέκταση του διαμορφωμένου από τις προτάσεις της προηγούμενης Κυκλοφοριακής Μελέτης και των μελετών Γ.Π.Σ και Π.Μ.Ε.Α δικτύου πεζοδρόμων - κίνησης πεζών από το κέντρο προς την περιφέρεια της πόλης

Επιπρόσθετα, βάσει των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί αλλά και του χρονικού ορίζοντα εμβέλειας της παρούσας κυκλοφοριακής μελέτης, επιχειρείται με τις νέες παρεμβάσεις:

 • Προσαρμογή / ένταξη του συστήματος κυκλοφορίας στην πόλη στο πλέγμα των έργων μεταφορικής υποδομής που κατασκευάζονται η προγραμματίζονται στην ευρύτερη ζώνη επιρροής του Δήμου Αγρινίου.
 • Λειτουργική αναβάθμιση της περιφέρειας (γειτονιών) του Δήμου τόσο με μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας όσο και με την σταδιακή ανάπτυξη της προβλεπόμενης οδικής υποδομής και της υποδομής κίνησης πεζών (πεζοδρόμια, πεζοδρομήσεις οδών, κλπ),.

Το όλο πλέγμα των μέτρων /ρυθμίσεων που προτείνονται, θα πρέπει να υποστηριχθούν από μια σειρά παράλληλων δράσεων/ παρεμβάσεων που, όπως είχαν διατυπωθεί και στην Κυκλοφοριακή Μελέτη του 1998, εξακολουθούν να είναι:

 • Η δημιουργία χώρων στάθμευσης δημόσιας χρήσης περιφερειακά του κέντρου και κοντά στις απολήξεις των βασικών οδικών αρτηριών στο εξωτερικό οδικό δακτύλιο, με στόχο την «απορρόφηση» των οχημάτων που σήμερα εισρέουν στο κέντρο. Ειδικότερα προτείνονται επτά στεγασμένοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης μελλοντικής λειτουργίας, δυναμικότητας περίπου 2.500 θέσεων.
 • Ο περιορισμός της διέλευσης της βαριάς κυκλοφορίας από το κέντρο και τον παραδοσιακό τομέα της πόλης γενικότερα. Η διασφάλιση της απαίτησης αυτής, σε συνάρτηση με τις διαδικασίες μεταφόρτωσης και την οργάνωση του ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων, θεωρείται απόλυτα απαραίτητη για να αποδώσει το σχήμα κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης.
 • Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του δήμου και για την τόνωση της εμπορικής κίνηση στην πόλη. Ειδικότερα, αποθαρρύνεται η μακροχρόνια στάθμευση των οχημάτων στο κέντρο, που καταλαμβάνουν σήμερα το 50% των θέσεων και αποδίδονται περίπου 200 θέσεις δωρεάν στάθμευσης στους κατοίκους του κέντρου και 500 θέσεις τιμολογούμενης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών (διοικητικές εξυπηρετήσεις, εμπόριο, αναψυχή, κλπ.).
 • Υποδομή στάθμευσης (κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι) που να ενθαρρύνει την χρήση δικύκλων και ιδιαίτερα ποδηλάτων στο κέντρο, κοντά σε χώρους εκπαίδευσης, άθλησης, αναψυχής κ.λπ.
 • Απομάκρυνση των σταθμευόντων βαρέων οχημάτων από το κέντρο της πόλης και τα μέτωπα του βασικού οδικού δικτύου και χωροθέτηση/ λειτουργία σταθμών φορτηγών έξω από τα όρια της οικιστικής περιοχής.
 • Ενίσχυση του ρόλου των αστικών συγκοινωνιών, για την απορρόφηση τμήματος των μετακινήσεων που γίνονται σήμερα με Ι.Χ, την βελτίωση των συνδέσεων των γειτονιών με το κέντρο της πόλης και την καλύτερη εξυπηρέτηση ειδικών και μειονεκτούντων κατηγοριών πολιτών (μαθητές, παιδιά, ηλικιωμένοι, Εμποδιζόμενα Ατομα, κλπ).

 

Φωτογραφικό Υλικό