skip to main content

30/05/2006, Παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Μελέτη Αναθεώρησης -Επικαιροποίησης της Κυκλοφοριακής Μελέτης.

Παρουσιάστηκε χθες ( Δευτέρα 29Μαϊου 2006) στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου η μελέτη  που έχει ως αντικείμενο την αναθεώρηση - επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης του Αγρινίου (1997-1998) με στόχο μια σειρά ρυθμίσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της περιοχής του Δήμου. Πρόκειται για μέτρα εξειδίκευσης - συμπλήρωσης των παρεμβάσεων που προτάθηκαν στα πλαίσια της προηγούμενης Κυκλοφοριακής Μελέτης αλλά και πρόσθετα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα λόγω της αλλαγής των κυκλοφοριακών - πολεοδομικών δεδομένων.

Ένα βασικό συμπέρασμα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει από την Σύγκριση των Κυκλοφοριακών Φόρτων Εισερχόμενων Οχημάτων στην πόλη μεταξύ των ετών 1997 και 2004. Ειδικότερα, παρατηρείται οριακή αύξηση μόλις κατά 10% το 2004 σε σχέση με το 1997 στον συνολικό ημερήσιο φόρτο εισερχόμενων οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, ενώ η αντίστοιχη αύξηση των εισερχόμενων οχημάτων - επίσης το 2004 σε σχέση με το 1997 - στην περιφέρεια, μέσω των βασικών πυλών εισόδου/ εξόδου, ανέρχεται στο 40% και η αντίστοιχη αύξηση των κυκλοφορούντων οχημάτων στην πόλη φθάνει το 45%.

Αυτό φανερώνει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων κυκλοφοριακής οργάνωσης (πεζοδρομήσεις, μονοδρομήσεις κλπ) που εφαρμόστηκαν από το 1997 έως σήμερα.

Οι βασικές κατευθύνσεις της Πρότασης είναι:

 • Ενίσχυση του ήδη λειτουργούντος εξωτερικού δακτυλίου του κέντρου και των συνδέσεων του με τις βασικές πύλες εισόδου / εξόδου της πόλης
 • Ανακατανομή των φόρτων και περαιτέρω λειτουργική αναβάθμιση των πυλών εισόδου / εξόδου στην πόλη με την δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών και προσβάσεων στην κεντρική περιοχή.
 • Περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας της Εθνικής Οδού ως αστικής λεωφόρου (ενόψει και της προώθησης της κατασκευής της ευρείας παράκαμψης Αγρινίου), ανακατανομή των φόρτων των συνδέσεων της με την πόλη και δημιουργία νέων συνδέσεων.
 • Περαιτέρω αποδυνάμωση της κυκλοφορίας διαμέσου του κέντρου και ενίσχυση των ήδη λειτουργουσών εναλλακτικών περιμετρικών διαδρομών. Ένταξη στην  κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης των νέων περιφερειακών οδικών αρτηριών.
 • Συμπλήρωση και επέκταση του διαμορφωμένου από τις προτάσεις της προηγούμενης Κυκλοφοριακής Μελέτης και των μελετών Γ.Π.Σ και Π.Μ.Ε.Α δικτύου πεζοδρόμων - κίνησης πεζών από το κέντρο προς την περιφέρεια της πόλης

Επιπρόσθετα, βάσει των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί αλλά και του χρονικού ορίζοντα εμβέλειας της παρούσας κυκλοφοριακής μελέτης, επιχειρείται με τις νέες παρεμβάσεις:

 • Προσαρμογή / ένταξη του συστήματος κυκλοφορίας στην πόλη στο πλέγμα των έργων μεταφορικής υποδομής που κατασκευάζονται η προγραμματίζονται στην ευρύτερη ζώνη επιρροής του Δήμου Αγρινίου.
 • Λειτουργική αναβάθμιση της περιφέρειας (γειτονιών) του Δήμου τόσο με μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας όσο και με την σταδιακή ανάπτυξη της προβλεπόμενης οδικής υποδομής και της υποδομής κίνησης πεζών (πεζοδρόμια, πεζοδρομήσεις οδών, κλπ),.

Το όλο πλέγμα των μέτρων /ρυθμίσεων που προτείνονται, θα πρέπει να υποστηριχθούν από μια σειρά παράλληλων δράσεων/ παρεμβάσεων που, όπως είχαν διατυπωθεί και στην Κυκλοφοριακή Μελέτη του 1998, εξακολουθούν να είναι:

 1. Η δημιουργία χώρων στάθμευσης δημόσιας χρήσης περιφερειακά του κέντρου και κοντά στις απολήξεις των βασικών οδικών αρτηριών στο εξωτερικό οδικό δακτύλιο, με στόχο την «απορρόφηση» των οχημάτων που σήμερα εισρέουν στο κέντρο. Ειδικότερα προτείνονται επτά στεγασμένοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης μελλοντικής λειτουργίας, δυναμικότητας περίπου 2.500 θέσεων.
 2. Ο περιορισμός της διέλευσης της βαριάς κυκλοφορίας από το κέντρο και τον παραδοσιακό τομέα της πόλης γενικότερα. Η διασφάλιση της απαίτησης αυτής, σε συνάρτηση με τις διαδικασίες μεταφόρτωσης και την οργάνωση του ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων, θεωρείται απόλυτα απαραίτητη για να αποδώσει το σχήμα κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης.
 3. Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του δήμου και για την τόνωση της εμπορικής κίνηση στην πόλη. Ειδικότερα, αποθαρρύνεται η μακροχρόνια στάθμευση των οχημάτων στο κέντρο, που καταλαμβάνουν σήμερα το 50% των θέσεων και αποδίδονται περίπου 200 θέσεις δωρεάν στάθμευσης στους κατοίκους του κέντρου και 500 θέσεις τιμολογούμενης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών (διοικητικές εξυπηρετήσεις, εμπόριο, αναψυχή, κλπ.).
 4. Υποδομή στάθμευσης (κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι) που να ενθαρρύνει την χρήση δικύκλων και ιδιαίτερα ποδηλάτων στο κέντρο, κοντά σε χώρους εκπαίδευσης,  άθλησης, αναψυχής κ.λπ.
 5. Απομάκρυνση των σταθμευόντων βαρέων οχημάτων από το κέντρο της πόλης και τα μέτωπα του βασικού οδικού δικτύου και χωροθέτηση/ λειτουργία σταθμών φορτηγών έξω από τα όρια της οικιστικής περιοχής.
 6. Ενίσχυση του ρόλου των αστικών συγκοινωνιών, για την απορρόφηση τμήματος των μετακινήσεων που γίνονται σήμερα με Ι.Χ, την βελτίωση των συνδέσεων των γειτονιών με το κέντρο της πόλης και την καλύτερη εξυπηρέτηση ειδικών και μειονεκτούντων κατηγοριών πολιτών (μαθητές, παιδιά, ηλικιωμένοι, Εμποδιζόμενα Ατομα, κλπ). Ειδικότερα προτείνεται:
  • Η σταδιακή λειτουργία των ακόλουθων τριών Αστικών γραμμών αποκλειστικά με μικρά λεωφορεία mini bus για εξυπηρέτηση του κέντρου
 7. Γραμμή «Πανεπιστήμιο - Άγιος Κωνσταντίνος»
 8. Γραμμή «Αστυνομία - Πλ. Δημοκρατίας - Άγιος Χριστόφορος» με εναλλακτική διαδρομή στα Δύο Ρέματα
 9. Γραμμή -Αη Βασιλιώτικα - Νοσοκομείο - Πάρκο»
  • Τροποποίηση των υφιστάμενων γραμμών του αστικού ΚΤΕΛ ώστε να αποκτήσουν καθαρά περιαστικό χαρακτήρα. Ειδικότερα προτείνεται:
 10. Τροποποίηση των διαδρομών τους ώστε να μην διέρχονται από το κέντρο
 11. Χωροθέτηση των αφετηριών τους σε νέες θέσης στην περιφέρεια της πόλης
 12. Πρόσβαση στο κέντρο μόνο μέσω ανταποκρίσεων με τις προτεινόμενες αστικές γραμμές mini bus.