skip to main content

Τμήμα Κυκλοφοριακού

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:2641360727
ΕΔΡΑ: Π.Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (πρώην Δημαρχείο Νεάπολης)


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:


1.Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήµο και τη ρύθµιση σχετικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό:
- Μεριµνά για την άσκηση, µε δυνατότητα επιβολής κοµίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της µετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάµενη γραµµή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε µε ιδιόκτητα µέσα, είτε µε τη χρήση µισθωµένων µέσων και υπηρεσιών.
- Μεριµνά για τη διενέργεια µεταφορών για τη µετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές οµάδες (άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένοι, παιδιά), είναι εργαζόµενοι στο Δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα, ή είναι µαθητές που µετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
- Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, την διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.  
- Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
- Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών, των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
- Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους.

2.Μεριµνά και εισηγείται τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των µετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό :
- Μεριµνά για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
- Μεριµνά για την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, σε συνεργασία και µε τη Δηµοτική Αστυνοµία.
- Ρυθµίζει τα θέµατα στάθµευσης των αυτοκινήτων και µεριµνά για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης τροχοφόρων και µε δυνατότητα µίσθωσης ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Λαµβάνει µέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους,
- Μεριµνά για την ονοµασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθµηση κτισµάτων κλπ.
- Μεριµνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών.
- Απαγορεύει τη δηµιουργία θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους,
- Μεριµνά για την παραλαβή των αποσυρόµενων δικύκλων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα του ΟΔΔΥ.
- Καθορίζει το εξωτερικού χρώµατος των ΤΑΞΙ

3.Μεριµνά και λαµβάνει µέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους, σε συνεργασία και µε τη Δηµοτική Αστυνοµία. Στο πλαίσιο αυτό:
- Ελέγχει τη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,
- Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς,
- Λαμβάνει και και ελέγχει την εφαρµογή µέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές, και από έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάµενα µέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται

4.Μεριµνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελµάτων στον τοµέα των µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:
- Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων
- Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων.
- Χορηγεί ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυµναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών.
- Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.        
- Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.
- Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων.
- Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων οχηµάτων.